Profil

Profil (1) | » Sekapur Sirih « (1)


                          

            Yang Dipertua
      Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia (GMGBM)

    

      Assalamualaikum wrbkth dan selamat sejahtera.

      Terlebih dahulu saya bagi pihak Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia (GMGBM) ingin mengucapkan penghargaan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pihak yang sudi mengunjungi laman web GMGBM ini.

      GMGBM menzahirkan laman web ini sebagai usaha merealisasikan seruan dan hasrat murni kerajaan, khususnya Kementerian Pelajaran, untuk memanfaatkan penggunaan bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sebagai salah satu saluran penting dalam langkah mempertingkat dan memperkaya lagi kualiti pendidikan di negara kita.

      Pada masa kini, fungsi dan kepentingan ICT memang tidak dapat dinafikan lagi. Perkembangan dan kemajuan pesat bidang ICT dapat dimanfaatkan oleh semua sekolah, pendidik, pelajar, dan ibu bapa. Dengan demikian, laman web GMGBM ini diharapkan dapat menjadi sumber penting bagi semua golongan untuk berkongsi maklumat, pengetahuan, dan pengalaman, khusus bagi kepentingan kemajuan bidang pendidikan di negara kita.

      GMGBM sentiasa berusaha melangkah pantas ke hadapan untuk mencapai semua matlamat tersebut di atas.

      Malah, GMGBM telah mengadakan perkongsian pintar dengan One Touch Education untuk mempertingkat manfaat dan kemajuan pembelajaran di kalangan pelajar melalui Program Zoom-A, iaitu suatu kemudahan program pembelajaran secara interaktif melalui internet. Usaha murni ini merupakan salah satu langkah ke hadapan oleh GMGBM untuk mempertingkat lagi pencapaian kualiti dan prestasi dalam kemajuan bidang pendidikan di negara kita.

      Akhir kata, sesungguhnya GMGBM sentiasa mengalu-alukan sebarang pandangan, nasihat, dan teguran membina daripada semua pihak untuk mempertingkat peranan dan sumbangan laman web ini.

Haji Ruslan bin Madon, AMN., PPN., PJK.,
Yang Dipertua,
Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia (GMGBM).